Hướng dẫn Nhân dân góp ý kiến Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Hướng dẫn Nhân dân góp ý kiến Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng29/10/2020 12:30
Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng20/10/2020 15:16
Quy định cụ thể hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa
Quy định cụ thể hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa16/10/2020 09:23
Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án kinh doanh, thương mại
Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án kinh doanh, thương mại26/09/2020 16:21
VKSND tối cao hướng dẫn phối hợp kiểm sát giao, gửi bản án, quyết định thi hành án hình sự
VKSND tối cao hướng dẫn phối hợp kiểm sát giao, gửi bản án, quyết định thi hành án hình sự18/09/2020 17:04
Bộ TT-TT hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025
Bộ TT-TT hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025iconvideo
12/09/2020 17:40
VKSND tối cao khen thưởng công tác phòng, chống tham nhũng
VKSND tối cao khen thưởng công tác phòng, chống tham nhũng09/09/2020 14:18
Hướng dẫn cách làm 5 món chay đơn giản mà cực ngon cho mâm cỗ Rằm tháng 7
Hướng dẫn cách làm 5 món chay đơn giản mà cực ngon cho mâm cỗ Rằm tháng 731/08/2020 10:06
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 14/08/2020 17:59
VKSND tỉnh Sơn La phối hợp kiểm tra, hướng dẫn về giải quyết tin báo tố giác tội phạm
VKSND tỉnh Sơn La phối hợp kiểm tra, hướng dẫn về giải quyết tin báo tố giác tội phạm14/08/2020 15:56
Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp14/08/2020 15:00
Quận Cầu Giấy cách ly tuyến ngõ có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là hướng dẫn viên
Quận Cầu Giấy cách ly tuyến ngõ có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là hướng dẫn viêniconvideo
12/03/2020 15:21

Hướng dẫn Nhân dân góp ý kiến Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(BVPL) - Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng hoặc theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể.