Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND06/03/2021 22:00
Kiểm sát viên cần nắm vững tính chất, phạm vi của từng giai đoạn tố tụng
Kiểm sát viên cần nắm vững tính chất, phạm vi của từng giai đoạn tố tụng01/03/2021 10:27
Tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
Tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em26/02/2021 18:17
Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu
Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu13/02/2021 16:42
Giải quyết án an ninh phải đáp ứng yêu cầu pháp luật và chính trị
Giải quyết án an ninh phải đáp ứng yêu cầu pháp luật và chính trị12/02/2021 11:26
Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về di chuyển của người dân
Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về di chuyển của người dân05/02/2021 19:18
VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước
VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước01/02/2021 15:42
TP HCM hướng dẫn cách ly người về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh
TP HCM hướng dẫn cách ly người về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh29/01/2021 16:59
Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân29/01/2021 10:25
Công tác thanh tra phải thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và nhân văn
Công tác thanh tra phải thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và nhân văn20/01/2021 06:41
Bộ TT-TT hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025
Bộ TT-TT hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025iconvideo
12/09/2020 17:40
Quận Cầu Giấy cách ly tuyến ngõ có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là hướng dẫn viên
Quận Cầu Giấy cách ly tuyến ngõ có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là hướng dẫn viêniconvideo
12/03/2020 15:21

Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn số 800/VKSTC-V15 gửi Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2021.