Thủ tướng ban hành danh mục bí mật nhà nước trong một số lĩnh vực
Thủ tướng ban hành danh mục mật nhà nước trong một số lĩnh vực10/09/2020 14:56
Tờ trình xem xét đề nghị của VKSND tối cao  thuộc bí mật nhà nước độ Tối mật
Tờ trình xem xét đề nghị của VKSND tối cao... thuộc mật nhà nước độ Tối mật06/09/2020 19:00
Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16 08 là bí mật nhà nước độ Tối mật
Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08 là mật nhà nước độ Tối mật06/09/2020 11:53
Thủ tướng ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc VKSND
Thủ tướng ban hành Danh mục mật Nhà nước thuộc VKSND06/08/2020 19:50
Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao
Ban hành Danh mục mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao06/08/2020 10:39
Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc Toà án nhân dân
Ban hành Danh mục mật Nhà nước thuộc Toà án nhân dân03/08/2020 06:48
Quy trình lập danh mục bí mật nhà nước và giải mật như thế nào
Quy trình lập danh mục mật nhà nước và giải mật như thế nào ?20/11/2018 10:55

Thủ tướng ban hành danh mục bí mật nhà nước trong một số lĩnh vực

(BVPL) - Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thuộc bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực y tế.