Tiến sĩ Dương Văn An đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Tiến sĩ Dương Văn An đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận16/10/2020 11:47
Tiến sĩ Dương Văn An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Tiến sĩ Dương Văn An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận16/10/2020 09:09
Chỉ định, chuẩn y, bầu bổ sung nhân sự 5 tỉnh
Chỉ định, chuẩn y, bầu bổ sung nhân sự 5 tỉnh14/11/2019 09:35

Tiến sĩ Dương Văn An đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

(BVPL) – Tiến sĩ Dương Văn An- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kì 2010 – 2015, đã đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kì 2020-2025.