Kịch tính Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Kịch tính Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn07/09/2019 16:04
Những điểm mới trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018
Những điểm mới trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 18/09/2018 17:03
Các nhà khoa học đồng tình tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Các nhà khoa học đồng tình tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn09/09/2017 15:51
Chủ trâu chọi Đồ Sơn bị trâu húc tử vong
Chủ trâu chọi Đồ Sơn bị trâu húc tử vong04/07/2017 01:42
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn25/06/2011 11:39

Kịch tính Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

(BVPL) - Sáng 7/9, tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) diễn ra phần hội Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019.