Cả họ “làm quan” ở An Dương, Hải Phòng” Nhân sự vào cấp ủy không đủ tiêu chuẩn
Cả họlàm quan” ở An Dương, Hải Phòng”: Nhân sự vào cấp ủy không đủ tiêu chuẩn?04/06/2020 23:35
Xuất hiện cả họ “làm quan” ở Hải Phòng
Xuất hiện cả họlàm quan” ở Hải Phòng?27/02/2020 16:24
Tham mưu bổ nhiệm người thân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy bị kỷ luật
Tham mưu bổ nhiệm người thân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy bị kỷ luật28/02/2018 08:16

Cả họ “làm quan” ở An Dương, Hải Phòng”: Nhân sự vào cấp ủy không đủ tiêu chuẩn?

(BVPL) - Người dân đã từng phản ánh một số cán bộ xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng là người cùng trong họ. Mới đây, xã này lại “nổi cộm” nên việc một số cán bộ không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được giới thiệu vào cấp ủy.