Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy
Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy10/03/2020 22:28
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, văn phòng và thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, văn phòng và thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân26/10/2017 11:21

Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy

(BVPL) - Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.