Kết quả tích cực sau 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Kết quả tích cực sau 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ
21/12/2023 17:46
Ở lại hệ thống an sinh, người lao động được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu
Ở lại hệ thống an sinh, người lao động được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu
20/12/2023 17:35
BHXH Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri về chi trả lương hưu, quản lý quỹ BHXH
BHXH Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri về chi trả lương hưu, quản lý quỹ BHXH
20/12/2023 16:20
8 tính năng nổi bật khi sử dụng của Ứng dụng VssID – BHXH số
8 tính năng nổi bật khi sử dụng của Ứng dụng VssID – BHXH số
20/12/2023 12:15
Hướng dẫn ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hướng dẫn ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
19/12/2023 16:23
Biểu dương tập thể, cá nhân ngành Bưu điện nổi bật trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Biểu dương tập thể, cá nhân ngành Bưu điện nổi bật trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT
19/12/2023 16:06
Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và sửa luật BHYT
Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và sửa luật BHYT
19/12/2023 15:35
Nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, 3 doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị xử phạt
Nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, 3 doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị xử phạt
19/12/2023 15:23
Tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN
Tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN
19/12/2023 15:21
Lợi ích và an toàn điều trị của người bệnh phải được đặt lên hàng đầu
Lợi ích và an toàn điều trị của người bệnh phải được đặt lên hàng đầu
18/12/2023 19:08
Nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
Nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
18/12/2023 16:43
Phụ nữ Hậu Giang trong vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội
Phụ nữ Hậu Giang trong vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội
18/12/2023 16:42
Lương hưu “điểm tựa” khi hết tuổi lao động
Lương hưu “điểm tựa” khi hết tuổi lao động
18/12/2023 15:02
Giúp người dân hiểu được giá trị nhân văn và lợi ích của việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện
Giúp người dân hiểu được giá trị nhân văn và lợi ích của việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện
18/12/2023 14:31
Đồng Nai Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94 trong năm 2024
Đồng Nai: Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% trong năm 2024
18/12/2023 12:16
Gia tăng tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần
Gia tăng tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần
18/12/2023 09:45
Chuyện bao phủ bảo hiểm y tế ở vùng cao Phan Sơn
Chuyện bao phủ bảo hiểm y tế ở vùng cao Phan Sơn
17/12/2023 14:39
Tăng tốc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tăng tốc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
17/12/2023 11:22
Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên được hỗ trợ 100 mức đóng BHYT
Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT
17/12/2023 11:09
Toàn Ngành BHXH không ngừng nỗ lực, hoàn thành trách nhiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
Toàn Ngành BHXH không ngừng nỗ lực, hoàn thành trách nhiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
15/12/2023 19:08