Một cơ quan báo chí không thể đơn độc chống lại tình trạng vi phạm bản quyền
Một cơ quan báo chí không thể đơn độc chống lại tình trạng vi phạm bản quyền05/11/2020 22:00
Giật mình kinh phí làm sạch hồ Trúc Bạch
"Giật mình" kinh phí làm sạch hồ Trúc Bạch 20/03/2020 09:02
Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ21/10/2019 15:00
Facebook bị điều tra chống độc quyền tại Mỹ
Facebook bị điều tra chống độc quyền tại Mỹ07/09/2019 11:40
Hàng trăm ngôi mộ trong dự án BĐS, nhà phân phối độc quyền không biết
Hàng trăm ngôi mộ trong dự án BĐS, nhà phân phối độc quyền không biết!?04/06/2019 14:19
Ra mắt sản phẩm CaféBank và nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam
Ra mắt sản phẩm CaféBank và nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam17/12/2018 23:56
Lo ngại tình trạng độc quyền, lãng phí sách giáo khoa
Lo ngại tình trạng độc quyền, lãng phí sách giáo khoaiconvideo
24/10/2018 17:21
Xóa độc quyền trong việc in sách giáo khoa
Xóa độc quyền trong việc in sách giáo khoa02/10/2018 18:29
Thủ tướng yêu cầu việc in ấn SGK phải minh bạch, tránh độc quyền và lợi ích nhóm
Thủ tướng yêu cầu việc in ấn SGK phải minh bạch, tránh độc quyền và lợi ích nhóm01/10/2018 22:54
Tránh tình trạng độc quyền trong thu phí dịch vụ BOT
Tránh tình trạng độc quyền trong thu phí dịch vụ BOT28/06/2018 21:54
Chủ thẻ Sacombank Visa nhận ưu đãi độc quyền mùa World cup 2018
Chủ thẻ Sacombank Visa nhận ưu đãi độc quyền mùa World cup 201830/05/2018 17:27

Một cơ quan báo chí không thể đơn độc chống lại tình trạng vi phạm bản quyền

(BVPL) – Một cơ quan báo chí không thể đơn độc chống lại tình trạng vi phạm bản quyền, mà cần có một bộ phận chuyên nghiệp, gồm cả các chuyên gia pháp lý dành thời gian để xử lý việc này. Có thể tiến tới hình thành một trung tâm bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí.