Năm qua, EVNSPC đã đảm bảo điện cho 21 tỉnh, thành miền Nam với sản lượng điện thương phẩm đạt 66,6 tỷ kWh, tăng 10,51% so với năm 2017. Đây là mức sản lượng cao thứ 2 trong các tổng công ty phân phối (chỉ sau Tổng công ty Điện lực miền Bắc). 

Tổng công ty cũng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu về tổn thất điện năng (4,39%, tốt hơn 0,11% so với kế hoạch EVN giao). Đối với độ tin cậy cung cấp điện, trong giai đoạn 2015-2018, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng trong năm) của EVNSPC đều giảm khoảng 30 - 40%/năm. Kết quả thực hiện SAIDI năm 2018 của đơn vị này là 598,2 phút, giảm 32% so với năm trước. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và CBCVN EVNSPC trong năm 2018 

Bước sang năm 2019, với rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành yêu cầu EVNSPC cần triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng. Tổng công ty cần chủ động làm việc với các địa phương trên địa bàn quản lý, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp cụ thể tiết kiệm điện, xây dựng các kịch bản điều hòa phụ tải để triển khai trong những trường hợp cần thiết.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, độ hài lòng khách hàng trước 1 năm trong kế hoạch 5 năm 2016-2020; đồng thời lựa chọn nhóm các công ty điện lực để giao các chỉ tiêu tương đương Top 4 ASEAN trong năm 2019.

Ngoài ra, năm 2019, lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu EVNSPC thực hiện lắp đặt điện mặt trời áp mái đạt tối thiểu 13 MWp tại trụ sở của các đơn vị thành viên; vận động khách hàng lắp đặt 95 MWp, để góp phần giảm công suất đỉnh trong các giờ cao điểm.

leftcenterrightdel

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Đức – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2018 cũng đánh dấu nhiều thành công trong công tác kinh doanh của Tổng công ty. Chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt với điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 8,16 điểm (tăng 0,11 điểm so với kế hoạch EVN giao).

Tổng công ty cũng đã chủ động thu xếp các nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 4.500 hộ dân khu vực vùng lõm chưa có điện tại các tỉnh với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố miền Nam đã có điện, với tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,48%.

Năm 2019, EVNSPC quyết tâm hoàn thành tốt chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Văn Hợp tặng thưởng cho các Tập thể Lao động xuất sắc của Tổng công ty

EVNSPC kiên định mục tiêu trong năm 2019 đó là: Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn; Đầu tư các dự án lưới điện theo đúng tiến độ; Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tham gia thị trường điện theo đúng lộ trình; Sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc CMCN 4.0; Nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của EVN giao; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Tiếp tục thực hiện mục tiêu "Đẩy mạnh khoa học công nghệ" và mục tiêu "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" để đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội; Phấn đấu sản xuất đạt 65 triệu kWh, tăng 14% so với năm 2018; Điê%3ḅn thương phẩm đạt 73 tỷ 280 triệu kWh, tăng xấp xỉ 10% so với thực hiện năm 2018; Phấn đấu trong năm 2019 đầu tư khoảng 9.735 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản. Trong đó, đầu tư thuần cho lưới điện là 8.785 tỷ đồng; Tiếp tục thực hiện vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục. Mặt khác, đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý và dịch vụ khách hàng, theo hướng đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm tạo điều kiện tiện lợi dễ dàng nhất cho các khách hàng sử dụng điện.

Phi Sơn