Để đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cho cả năm 2019, Tổng công ty điê%3ḅn lực miền Nam (EVN SPC) và các đơn vị đồng loạt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính, được thể hiê%3ḅn qua các chương trình hành đô%3ḅng cũng như các giải pháp thiết thực.

Đối với Tổng Công ty

 Xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng cho Tổng công ty và các đơn vị, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Công ty Điện lực; Xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện; Triển khai các Chương trình DR/DSM (Quản lý nhu cầu sử dụng điện phía cầu) theo chủ trương của chính phủ; Xây dụng phương án điều hòa, tiết giảm phụ tải với khách hàng 110kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019; Duy trì chế độ họp Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện qua hội nghị truyền hình hàng tuần để phân tích và tháo gỡ những vấn đề phát sinh; Xây dựng chương trình tiết kiệm điện năm 2019 của Tổng công ty, có các biện pháp cụ thể để kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Thi công đấu nối cáp trên cao

Ngoài ra, EVN SPC còn triển khai thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt 4,25% phấn đấu đạt 4%; Xây dựng phương án cụ thể thực hiện giảm chỉ số mất điện theo lộ trình nâng cao độ tin cậy lưới điện của Thủ tướng Chính phủ: MAIFI=2 lần; SAIDI=528 phút (phấn đấu SAIDI đạt 306 phút) và SAIFI = 5,33 lần; Thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn, đặc biệt các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đường dây Kiên Bình – Phú Quốc.

Tại các Công ty Điện lực

 Làm việc với khách hàng 110kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019. Xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích khách hàng tham gia lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng sạch giảm áp lực về nguồn. Tăng cường áp dụng các giải pháp; các chương trình khuyến khích khách hàng tham gia tiết kiệm điện như: chong đèn trồng hoa tại Lâm Đồng; xông đèn trồng cây thanh long; chương trình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp; các chương trình ESCO khác ... 

leftcenterrightdel

Vận hành trạm biến áp 110kV tại Long Xuyên, An Giang 

Chủ động phối hợp Sở Công thương lập, trình UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng của đơn vị. Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Hổ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp.

Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện…), chống hạn, chống úng, ngăn dịch bệnh, các sự kiện chính trị - xã hội. Xây dựng phương thức kết lưới, phương thức vận hành tối ưu để chuyển tải lưới điện khi có công tác trên các tuyến đường dây có mạch vòng.

leftcenterrightdel
Vê%3ḅ sinh công nghiê%3ḅp

Thực hiện tốt tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện do Tổng công ty giao. Xác định mục tiêu cụ thể, lưu ý tập trung vào các nội dung chưa thực hiện tốt tại đơn vị, có ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, hướng đến mục tiêu độ tin cậy tăng cao theo chiều hướng ổn định, các biến động nếu có phải xác định được để kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục. Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn trong quý I/2019 và hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ. Hạn chế tối đa cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng, thi công công trình lưới điện bằng cách tăng cường áp dụng các công nghệ không cắt điện, biện pháp thi công phù hợp.

Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện. Thực hiện hiệu quả lắp đặt điện mặt trời áp mái tại trụ sở các Công ty Điện lực, Điện lực và trạm biến áp 220kV, 110kV...

Phi Sơn