leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Theo TTXVN