leftcenterrightdel
Các đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng…

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Theo chương trình, Hội nghị nghe Báo cáo một số vấn đề nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày; về công tác đối ngoại do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trình bày; các ý kiến phát biểu của các đồng chí cán bộ cấp cao qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Cuối cùng là ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị diễn ra trong buổi sáng 29/3./.

Theo Đảng Cộng Sản