Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam diễn ra trong bối cảnh sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, có nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra trong năm 2019, như: Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ các cấp triển khai công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội

Theo Hội Luật gia Việt Nam, 5 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của Chính phủ, sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ, ngành, các cơ quan và tổ chức hữu quan, công tác của Hội Luật gia Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Hội đề ra.

Các phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết đã được cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thiết thực, bám sát với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Hội, tạo sự chuyển biến mới, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thiết thực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc gia.

Kết quả công tác của Hội đạt được thể hiện trên các lĩnh vực, như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; việc tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Hội Luật gia Việt Nam cho biết, phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội xác định phương châm hoạt động, đó là: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN” để làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trải qua gần 65 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động. Từ lúc chỉ có 40 hội viên khi mới thành lập, đến nay Hội đã có đội ngũ đông đảo với hơn 63 nghìn hội viên làm công tác pháp luật trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục, đơn vị vũ trang, trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên; luôn bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi hoạt động và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Đồng chí cho rằng, để góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Hội Luật gia Việt Nam cần bám sát và nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Hội. Là tổ chức của những người làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí cũng lưu ý, Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Đồng thời, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở.

Đặc biệt, Hội cần chủ động nhận và thực hiện các dịch vụ công mà Hội có điều kiện thực hiện, nhất là các dịch vụ pháp lý hỗ trợ đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, miền núi…

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Hữu nghị cho bà Jeanne Ellen Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế và tặng hoa chúc mừng.   
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng bà Jeanne Ellen Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 Hội Luật gia Việt Nam gồm các nội dung, đó là: Thảo luận và thông qua các văn kiện (Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII; dự thảo Điều lệ mới); bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; đồng thời, thảo luận về một số lĩnh vực trọng tâm của Hội. Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Hữu nghị cho bà Jeanne Ellen Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế vì những đóng góp đối với đất nước Việt Nam trong việc ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam và trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

V.T