leftcenterrightdel
Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) 
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.  
leftcenterrightdel
Hội nghị lần này sẽ bàn về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.  
leftcenterrightdel
Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo. 
leftcenterrightdel
Trước hết là các vấn đề về: Chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội; phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030... 
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại hội nghị.   
leftcenterrightdel
Những vấn đề mới nổi lên trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng... cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, cho ý kiến.
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.
Theo TTXVN