leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu Quốc hội sang dự Lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Theo TTXVN