leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng. 
leftcenterrightdel
Học sinh Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng tại Ngày hội tới trường. 

Theo TTXVN