Mật phục bắt kẻ tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng