Hai người đi vào rừng săn gà, 1 người bị chết nghi súng cướp cò