Lái xe ngủ gật, Lexus bốc cháy ngùn ngụt sau cú tông vào cột đèn