Văn bản số 3438/UBND-LN, ngày 7/6 của UBND tỉnh Lâm Đồng, giao UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng thuộc huyện và chính quyền cấp xã tập trung lực lượng, nguồn lực điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vụ phá rừng lấy đất sản xuất dọc tuyến QL27C Đà Lạt-Nha Trang, theo phản ánh của báo chí, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6.

leftcenterrightdel
Chỉ với 1 vụ vi phạm, đã có hơn 10ha rừng thông bị đầu độc dẫn đến chết. 

Giao Sở Nông nghiệp&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
Rừng dọc tuyến QL27C Đà Lạt-Nha Trang đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Văn bản cung yêu cầu huyện Lạc Dương, Sở Nông nghiệp&PTNT tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại công điện số 3272/CĐ-UBND-LN, ngày 31/5 về triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng ken cây, đầu độc, làm chết cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Khánh Hà