Theo kết luận thanh tra tỉnh, từ năm 2014 đến năm 2016, Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đã khai khống, chi sai mục đích và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ để chi không đúng quy định lên tới hơn 700 triệu đồng.
 
Cụ thể, trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn gắn với công tác quản lý tài chính, Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đã sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ để chi cho các nội dung không đúng với hồ sơ dự toán đã được phê duyệt và nội dung được cấp với tổng số tiền là hơn 94 triệu đồng.
 
Trong tổng số tiền này có 13 triệu đồng Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đã làm giả hợp đồng giảng dạy để lấy tiền chi cho lực lượng trực Tết.
 
Ngoài ra, trường còn sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ để chi không đúng quy định tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Trong đó, có hơn 200 triệu đồng đã dùng để chi khắc phục theo kết luận thanh tra không đúng quy định, Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi tiền từ các đối tượng sai phạm để khôi phục nguồn vốn của Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai.
 
Trường Cao đẳng Gia Lai nơi để xảy ra nhiều sai phạm
Trường Cao đẳng Gia Lai nơi để xảy ra nhiều sai phạm
 
Vì lỗi thiếu sót của kế toán Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đã không yêu cầu người đi học phải bổ sung giấy xác nhận khi thanh toán chi phí hỗ trợ mà đã chi hơn 55 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, trường còn để ngoài sổ sách kế toán khoản tiền hơn 500 triệu đồng thu được từ thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao khoán dịch vụ đào tạo, thu nộp các khoản tiền học phí liên kết với một số trường đại học trong nước.
 
Lẽ ra Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai phải sử dụng khoản tiền này để chi phí phục vụ các lớp học liên kết, số còn lại phải phân phối theo quy định về quản lý nguồn thu ngoài kế hoạch song nhà trường lại sử dụng các nguồn vốn khác để chi phí cho các lớp học trên; để khoản tiền này ngoài sổ sách kế toán là vi phạm Luật Kế toán và hưởng lợi không đúng quy định.
 
Những sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Ban lãnh đạo Trường và một số cá nhân, đơn vị liên quan. Mà cụ thể trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý tài chính thuộc về ông Trần Văn Kiệm - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai và kế toán Trường Cao đẳng nghề là bà Trần Thị Ngọc Quỳnh cùng một số viên chức liên quan thuộc Phòng Kế toán của Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai. 
 
Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai trên cơ sở kết luận của Thanh tra tỉnh để tổ chức kiểm điểm và đề nghị xử lý trách nhiệm theo quy định đối với cá nhân, đơn vị có liên quan đến sai phạm trong việc làm giá hợp đồng giảng dạy. Đồng thời thu hồi và nộp ngân sách là hơn 700 triệu đồng. 
 
Theo Bình Minh/Pháp luật Plus