Chỉ đạo nêu rõ, Công ty CP Mía đường Tuy Hòa đình chỉ việc dùng dịch hèm sau xử lý kỵ khí của nhà máy cồn để bón mía, làm phân vi sinh tại khu trồng mía thực nghiệm của Công ty. Tuần hoàn lượng nước đang lưu trữ tại hồ chứa của nhà máy phân vi sinh về hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt chuẩn Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường.

Trường hợp hệ thống xử lý quá tải, phải tạm dừng hoạt động sản xuất có phát sinh nước thải để xử lý toàn bộ lượng nước thải còn tồn tại các bể chứa. Thực hiện trước ngày 30/1/2019.

Mặt khác, rà soát hệ thống xử lý môi trường, đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải để xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường trước khi bắt đầu vụ sản xuất mới.

UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Tây Hòa tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty theo chức năng, thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Hòa thông tin công khai kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Công ty CP Mía đường Tuy Hòa cho cộng đồng dân cư xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa; theo dõi, giám sát hoạt động khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong thời gian tới của Công ty.

Như Báo BVPL đã phản ánh, thời gian gần đây người dân thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa đã tố cáo Công ty CP Mía đường Tuy Hòa xả nước thải chưa xử lý ra môi trường, cụ thể xả thải trực tiếp vào ruộng trồng mía thử nghiệm trong phạm vi phân xưởng phân vi sinh (hiện đã ngưng trồng mía), từ đó gây ảnh hưởng một số giếng nước nhà dân và các khu vực canh tác lân cận. Hoạt động của nhà máy gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống gần khu vực này.

leftcenterrightdel
Chất thải của Công ty CP mía đường Tuy Hòa. Anh KS. 

Kết quả kiểm tra của Sở TN&MT cho thấy, Công ty CP mía đường Tuy Hòa đã sử đụng nước dịch hèm sau xử lý kỵ khí (bể Biogas) để tưới vào khu đất hiện đã ngưng trồng mía, không đúng với nội dung văn bản của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT và nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường, vi phạm Điều 26, Luật Bảo vệ môi trường 2014. Đồng thời, xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép với 7/12 thông số, vi phạm Khoản 2, Điều 100, Luật Bảo vệ môi trường 2014.

leftcenterrightdel
Nước thải trong tình trạng đặc quáng, đen và có mùi hôi. Ảnh: KS.
leftcenterrightdel
Kết quả phân tích cho thấy mẫu nước thải vượt quy chuẩn cho phép với 07/12 thông số. Ảnh: KS.

Qua kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, UBND tỉnh giao Sở TN&MT xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty CP mía đường Tuy Hòa theo đúng quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty theo quy định; đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục sau xử lý vi phạm và các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của Công ty CP Mía đường Tuy Hòa, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cho biết, cuối tháng 12/2018, Chi cục Bảo vệ môi trường và Thanh tra Sở đã làm việc với công ty này để xác định khối lượng xả thải, làm có sở áp khung xử phạt, tuy nhiên hiện các bên còn chưa thống nhất được về con số.

Văn Nguyễn