(BVPL) - “Sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện Mắt TP.HCM mổ thì mắt tôi trở nên “mù lòa”, mặc dù trước đó vẫn có thể nhìn thấy…”, bệnh nhân Lê Văn Trung phản ánh.
 

 

Mai Phong