Báo Bảo vệ pháp luật nhận được đơn tố cáo ông Lương Đình Tháp, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ea Kar, đã có một số biểu hiện sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa kịp thời đôn đốc, kiểm tra giám sát đối với một số hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, đã để xảy ra nhiều sai phạm, để cán bộ cấp dưới tố cáo, khiếu nại cấp trên, cán bộ công nhân viên bất đồng, mất đoàn kết trong đơn vị.

 


Đơn tố cáo phản ánh: Với chủ trương triển khai mua thuốc tiêm phòng dịch vụ đã nhiều năm để tạo nguồn thu riêng cho tập thể, nhưng Trung tâm không có báo cáo và đăng ký cam kết với cơ quan chủ quản là Sở Y tế Đăk Lăk, Trung tâm y tế huyện EaKar thu phí y tế dự phòng (tiêm chủng) cao hơn mức quy định và cũng không trích nộp ngân sách Nhà nước 10% theo Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính, về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới. Việc thu, chi từ nguồn thu phí y tế dự phòng này, Trung tâm không hạch toán, kế toán cũng không theo dõi trên báo cáo tài chính của đơn vị.

Ông Lương Đình Tháp còn chủ trương mua sắm một số máy móc, trang thiết bị y tế nhập về từ năm 2008 để phục vụ công tác chuyên môn, nhưng có một số thiết bị trị giá lớn không sử dụng, để tồn kho nhiều năm, gây lãng phí ngân sách Nhà nước như: hiện tại, đơn vị có 01 máy quang phổ tử ngoại khả kiến trị giá 136.500.000 đồng và máy lọc nước siêu sạch trị giá 164.900.000 đồng được mua và nhập hàng về đơn vị từ ngày 25/09/2008, đang đặt tại Khoa Xét nghiệm, nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng các trạm y tế xã Eatyh và trạm y tế thị trấn Eakar, khi triển khai xây dựng, ông Tháp không thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cũ mà tự định đoạt bán tài sản theo ý của mình. Trong khi Trạm Y tế xã Eatyh không có văn bản đề nghị thanh lý tài sản và Trung tâm Y tế huyện Ea Kar cũng không có văn bản trình cấp có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản theo quy định pháp luật, số tiền bán phế liệu là 600.000 đồng không có chứng từ thu, chi hợp lý.

Ngoài ra, tháng 12/2009, ông Tháp còn chỉ đạo ông Nguyễn Văn Cần, Kế toán Trung tâm Y tế huyện Ea Kar phải ký vào chứng từ khống cho ông Lương Đình Tháp gửi đi quyết toán với Trung tâm Phòng chống Sốt rét tỉnh Đăk Lăk để thanh toán tiền nhưng ông Nguyễn Văn Cần không ký. Từ đó, giữa lãnh đạo và kế toán có nhiều bất đồng quan điểm. Theo hồ sơ, chứng từ do ông Nguyễn Văn Cần cung cấp gồm có 03 Giấy đề nghị thanh toán, nhưng không có số hiệu chứng từ, không có ngày, tháng, năm của chứng từ, không có số tiền thể hiện trên chứng từ; Nội dung ghi trong chứng từ: Hoạt động điểm kính hiển vi năm 2009. Chứng từ chỉ có chữ ký của Giám đốc - chủ tài khoản và đóng dấu của cơ quan, không có chữ ký của kế toán trưởng. Theo quy định của pháp luật về việc lập chứng từ không đủ chữ ký của các thành phần có liên quan, ông Lương Đình Tháp đã vi phạm Điều 20 Luật Kế toán năm 2003.

Được biết, những sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Ea Kar đang được cơ quan thanh tra Nhà nước tỉnh Đăk Lăk và Cơ quan điều tra Công an huyện Ea Kar xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức về những tố cáo trên để ổn định nội bộ Trung tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc trên.
 

PV

.