Một phần kết quả này là từ công tác thanh tra, kiểm tra. Ông Mạnh cho biết, xác định công tác thanh, kiểm tra là khâu mũi nhọn nhằm phòng ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần chống thất thu, khai thác tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN); đồng thời để tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế trực tiếp tới người nộp thuế…

Kết quả, tính đến ngày 12/06/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành 5.071 cuộc thanh, kiểm tra với tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 1.880 tỷ, “tăng cả về số lượng và chất lượng so với cùng kỳ”- ông Mạnh cho biết thêm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng được triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ theo đúng quy định, tập trung vào các đối tượng có số nợ lớn và các khoản nợ có khả năng thu.

Thường xuyên rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, đông thời phân tích, xác định rõ thực trạng, nguyên nhân nợ, tình trạng hoạt động và khả năng thu hồi nợ đến từng doanh nghiệp nợ trọng điểm để áp dụng các biện pháp phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Tham mưu UBND Thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn, đồng thời đôn đốc các đơn vị nộp ngay các khoản nợ vào NSNN.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã thu được 3.819 tỷ tiền nợ thuế. Ngoài ra, đã thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 5.562 đơn vị với số tiền nợ là 156 tỷ đồng; Cưỡng chế hóa đơn đối với 2.513 đơn vị với số tiền nợ là 989 tỷ.

Tính đến ngày 12/6/2018, cũng đã thực hiện công khai 5 đợt đối với 690 doanh nghiệp, dự án nợ tiền thuế - phí và tiền thuê đất với số tiền nợ là 1.474 tỷ.

Nguyễn Anh