Cụ thể, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 6/2020 đạt 24.695 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt 149.015 tỉ đồng, bằng hơn 44% dự toán và bằng 41,98% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 15,53% so với cùng kỳ năm 2019.

leftcenterrightdel
Có những mặt hàng nhập khẩu như ô tô nguyên chiếc giảm tới gần 50% so với cùng kỳ. ( ảnh minh họa: nguồn internet) 

Nguyên nhân số thu giảm do ảnh hưởng từ hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đó, trong tháng 6 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,8%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 2% và trị giá nhập khẩu tăng 5,3%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2020 ước tính thặng dư 500 triệu USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 4038 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam như: Dầu thô trong tháng 6/2020 ước tính là 443 nghìn tấn, giảm 5,1% và trị giá là 117 triệu USD tăng 27,6% so với tháng 5/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.541 nghìn tấn và trị giá là 779 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 6 tháng này tăng 24,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 26,6%.

Về quặng các loại, xuất khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 320 nghìn tấn, tăng 45,5% và trị giá là 32 triệu USD tăng 102,6% so với tháng trước. Như vậy, 6 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 1.414 nghìn tấn, trị giá là 104 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 13,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 14,3%.  

Đáng nói, trong các mặt hàng nhập khẩu, ô tô nguyên chiếc các loại có sự sụt giảm lớn. Theo cơ quan này, ước tính trong tháng 6/2020 là 3 nghìn chiếc, giảm 44,5% và trị giá là 68 triệu USD, giảm 37,4% so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng năm 2020, lượng nhập khẩu mặt hàng là 39 nghìn chiếc và trị giá là 879 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng năm 2020 giảm 47% về lượng và giảm 47,7% về trị giá.

H. Trang