Theo VKSND tối cao, trong thời gian qua, trên toàn quốc, hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng... diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; trong đó có những nhiệm vụ cụ thể của ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đề nghị của Bộ Công An (cơ quan thường trực theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành địa phương thực hiện Chỉ thị) tại Công văn số 1761/BCA-C02 ngày 27/6/2019, để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất Chỉ thị số 12/CT-TTg, VKSND tối cao yêu cầu toàn ngành Kiểm sát nghiêm túc triển khai, thực hiện một số nội dung, gồm: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cùng cấp và cấp dưới tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai đồng bộ theo trách nhiệm được phân công tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019.

Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao: Vụ 9, Văn phòng, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Trong thời gian chờ hướng dẫn chính thức của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về áp dụng Tội cho vay lãi nặng trong quan hệ giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự; đề nghị VKSND địa phương, VKS quân sự các cấp chủ động phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan tố tụng cùng cấp, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”; bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

VKSND phối hợp với TAND các cấp tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm; quan tâm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

VKSND các địa phương, VKS quân sự các cấp định kỳ sơ kết, tổng kết công tác hàng năm và báo cáo về VKSND tối cao (qua Vụ 2) để tổng hợp, xây dựng báo cáo về cơ quan thường trực theo quy định.

P.V