Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội vừa có công hàm gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phản ánh về quy định mới đối với thuế liên quan đến hoạt động thuê ngoài (outsourcing) để sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Tài chính rà soát lại cụ thể vấn đề được Đại sứ quán Hàn Quốc nêu, chấn chỉnh những quy định bất cập (nếu có).

Đồng thời, thừa ủy quyền Phó Thủ tướng có văn bản trả lời, giải thích rõ ràng cho Đại sứ quán Hàn Quốc cũng như cộng đồng doanh nghiệp liên quan, tránh gây tâm lý xáo trộn, không yên tâm sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hiện nay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

PV