leftcenterrightdel
10 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 246.496 tỉ đồng (ảnh minh họa) 

Ngoài ra, tính đến 20/10/2019, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 175 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD, tương đương khoảng 38.283 tỉ đồng chiếm khoảng 35,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt (Không bao gồm các khoản rút vốn có thể đã được các nhà tài trợ giải ngân nhưng chưa thông báo cho Bộ Tài chính). Theo đó, đã cấp phát khoảng 1.152 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 502 triệu USD.

Đối với trả nợ của Chính phủ, theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 10/2019 đã trả nợ khoảng 6.926 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỉ đồng và  khoảng 2.333 tỉ đồng được chi trả nợ nước ngoài.

Như vậy, tính chung 10 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 246.496 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 202.862 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỉ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 25.228 tỉ đồng, cho vay lại khoảng 18.406 tỉ đồng).

Nguyễn Anh