leftcenterrightdel
Ông Võ Thành Hưng cho biết, đây là thông lệ tốt để người dân nắm được thông tin cơ bản về ngân sách của từng địa phương 

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Báo cáo cung cấp cho người dân những thông tin, số liệu cơ bản nhất về các căn cứ vĩ mô cơ bản xây dựng dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019, cũng như dự toán thu chi ngân sách, cân đối ngân sách, cơ cấu các khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp thêm các thông tin về kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019-2021 và giải pháp triển khai thực hiện.

Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm cũng được coi là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam

Ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, việc công bố này sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân. “Đây là thông lệ tốt để người dân tại các địa phương có thể thông qua đó nắm được thông tin cơ bản về ngân sách của từng địa phương, và cũng có thể đóng góp tiếng nói thông qua Hội đồng nhân dân khi quyết định ngân sách địa phương mình”, ông Võ Thành Hưng thông tin thêm.

 Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế năm 2019 là từ 6,6- 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4%, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 7-8% và giá dầu thô khoảng 65$/thùng.

Về dự toán thu NSNN năm 2019: Tổng thu NSNN khoảng 1.411,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 23% GDP. Trong đó, thu nội địa là 1.173,5 nghìn tỷ đồng ( chiếm 83,2%), thu dầu thô là 44,6 nghìn tỷ đồng ( chiếm 3,2%) và thu từ xuất nhập khẩu 189,2 nghìn tỷ đồng ( chiếm 13,4%).

Về dự toán chi NSNN là 1.633,3 nghìn tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 63,8% và chi đầu tư phát triển là 26,3%;

Mức bội chi ngân sách là 222 nghìn tỷ đồng.

PV