leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar. 

Theo Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar có trụ sở chính ở tại Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Giám đốc Công ty là ông Trần Xuân Trang. Công ty đã vi phạm khi khu vực chứa đựng, kho bảo quản sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty không có nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

Chính vì thế, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar số tiền 12 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày và gửi biên lai nộp tiền phạt cho Thanh tra Bộ Y tế. Nếu không tự nguyện chấp hành, thì Công ty sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Hoài Thu