Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch và chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 11 dự án du lịch tại Thừa Thiên Huế, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn tại số 50A Hùng Vương (TP Huế).

leftcenterrightdel
 Một góc TP Huế, nhìn từ trên cao.
Theo kết luận thanh tra, đơn vị tư vấn thẩm định giá trị khu đất (lần 1) với thông tin quy hoạch - chiều cao công trình khoảng 5 tầng (khoảng 30 mét). Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đã thẩm định và đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là 424.100 đồng/m2/năm.

Ngày 6/2/2015, nhà đầu tư có văn bản xin điều chỉnh mục tiêu quy mô đầu tư Dự án với tầng cao công trình khoảng 70m (15 tầng nổi và 2 tầng hầm) hệ số sử dụng đất 6,0 lần và được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch. Đơn vị tư vấn thẩm định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (lần 2), kết quả thẩm định không thay đổi, vẫn là 424.100 đồng/m2/năm.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Kiểm tra báo cáo thẩm định giá (lần 2) cho thấy, đơn vị tư vấn thẩm định giá không được cung cấp các thông tin về dự án theo nội dung thuyết minh dự án đầu tư, kèm theo văn bản của nhà đầu tư về việc xin điều chỉnh mục tiêu quy mô đầu tư dự án. Do đó, kết quả thẩm định giá lần 2 chưa đảm bảo chính xác.

Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá (lần 2), Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh giữ nguyên đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất số 50A Hùng Vương (TP Huế).

Trên cơ sở đó, ngày 14/2/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất với chiều cao công trình khoảng 15 tầng (khoảng 70m), đơn giá khởi điểm đấu giá 424.100 đồng/m2/năm, mức giá khởi điểm cho thuê khu đất/năm là 1.921.258.000 đồng/năm.

Tháng 8/2015, nhà đầu tư có văn bản tiếp tục xin điều chỉnh quy mô dự án. Tháng 9/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, trong đó, chiều cao công trình tối đa là 160m. Dự án đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng, trong đó, mật độ xây dựng 75%, hệ số sử dụng đất 10,2 lần, chiều cao công trình 160 mét, 39 tầng nổi và 2 tầng hầm,…

Cơ quan thanh tra kết luận, việc thay đổi quy hoạch (tăng số tầng từ 15 tầng lên 39 tầng, tăng chiều cao từ 70m lên 160m, tăng hệ số sử dụng đất từ 6,0 lên 10,2 lần), theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì phải xác định và nộp bổ sung tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc xác định lại tiền sử dụng đất chưa được thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xác định lại đơn giá khởi điểm đấu giá khu đất 50A Hùng Vương theo đúng quy định của pháp luật, với đầy đủ thông tin quy hoạch, việc xin điều chỉnh mục tiêu quy mô đầu tư dự án. Việc xác định đơn giá khởi điểm phải đảm bảo đúng phương pháp, chính xác theo quy định của pháp luật; Yêu cầu nhà đầu tư nộp bổ sung tiền thuê đất, tránh để thất thoát nguồn thu ngân sách.

Đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc xác định đơn giá khởi điểm đấu giá khu đất 50A Hùng Vương khi chưa đầy đủ thông tin quy hoạch; chưa thực hiện xác định lại tiền sử dụng đất khi thay đổi thông số quy hoạch của dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính (tăng từ 15 tầng lên 39 tầng, chiều cao tăng từ 70m lên 160m, hệ số sử dụng đất tăng từ 6,0 lần lên 10,2 lần); Yêu cầu rà soát lại đơn giá khởi điểm đấu giá khu đất 50A Hùng Vương, số tiền sử dụng đất khi thay đổi thông số quy hoạch, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định.

Hồng Nguyên