leftcenterrightdel
 Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, Tam Điệp, Ninh Bình.

Theo Thông báo Kết luận thanh tra số 203/TB-TTCP ngày 6/2/2024 của Thanh tra Chính phủ thì ngày 28/12/2023, TTCP đã ban hành Kết luận thanh tra về việc trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.

Trong Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm về công tác quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất tại nhiều dự án, trong đó có Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng (Tam Điệp, Ninh Bình).

Qua kiểm tra, xem xét một số nội dung tại 18 dự án (16 dự án sử dụng đất và 2 dự án khai thác khoáng sản), TTCP nhận thấy có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, 7/18 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về công tác quy hoạch như phê duyệt chưa đúng tỷ lệ, chưa điều chỉnh quy hoạch chung, chỉ tiêu chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên hoặc quy chuẩn xây dựng. Xây dựng dự án có quy mô trên 5ha nhưng không lập quy hoạch chi tiết 1/500, không bố trí nhà ở xã hội, trong đó có các dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái; Nhà máy chế biến gỗ cao cấp tại xã Xích Thổ,...

7/18 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc xác định tiền sử dụng đất, thuê đất, chưa xác định bổ sung tiền thuê đất (điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tăng diện tích sàn), chậm nộp tiền thuê đất, không điều chỉnh đơn giá thuê đất sau khi hết chu kỳ ổn định 5 năm, miễn giảm tiền thuê đất. Trong đó có Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra còn chỉ ra vi phạm về trật tự xây dựng, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, xử lý theo quy định đối với dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng thiếu sót một số nội dung về quy hoạch xây dựng, như: phê duyệt quy hoạch chưa đúng tỷ lệ, chưa điều chỉnh quy hoạch chung; chỉ tiêu quy hoạch chưa phù hợp với các quy hoạch cấp trên, quy chuẩn xây dựng, xây dựng không đúng với giấy phép được cấp,...

Yêu cầu rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng, tính đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Rà soát, xử lý theo quy định việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất đối với với một số diện tích tại dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng. Yêu cầu kiểm tra, rà soát việc khai thác kinh doanh biệt thự, condotel tại dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Ngoài ra, TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, rà soát việc chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng 66.842.700 cổ phiếu (75% vốn chủ sở hữu) tại Công ty PV-Inconess từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý quỹ Vietinbank sang TCG Land (liên quan dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái và dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng), đảm bảo việc xác định giá cổ phiếu và việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hoài Thu