leftcenterrightdel
Một góc Nhà máy xử lý khí Cà Mau. 

Ngày 2/5/2018, tại Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, PVN tổ chức cắt băng khánh thành Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. Trước đó, cuối năm 2017, Nhà máy chính thức được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

Nhà máy xử lý Khí Cà Mau được PVN giao cho PV GAS làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Công trình còn được thực hiện bởi 2 liên doanh là Công ty POSCO Engineering và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, xây dựng nhà máy, PVN, PV GAS và các đơn vị thực hiện đã có nhiều vi phạm, gây thất thoát một khoản tiền lớn.

Công tác lập, kiểm tra và phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh không đúng quy định, làm sai tăng tổng mức đầu tư tại dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau là 73.820.437.000 đồng. Giá trị dự toán được duyệt sai tăng tại dự án này là 40.766.720.000 đồng. 

Để xảy ra tình trạng sai phạm nghiêm trọng trên, phải kể đến “vai trò” của PVN trong quá trình triển khai thực hiện dự án này. 

Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, PVN đã chấp thuận chủ trương và PV GAS thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý khí Cà Mau khi chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án vào quy hoạch ngành. PV GAS – Công ty Cổ phần phê duyệt dự án Nhà máy xử lý khí thải Cà Mau điều chỉnh không đầy đủ nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, lập thẩm định và phê duyệt một số chi phí trong tổng mức đầu tư còn thiếu cơ sở, tính 2 lần thuế giá trị gia tăng tại một số nội dung công việc, làm tăng tổng mức đầu tư lên 73. 820.437.000 đồng.

Bên cạnh đó, PVN đã chỉ đạo PV GAS miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) tại dự án này. Hợp đồng các gói thầu với nhà thầu nước ngoài không có bản tiếng Việt. Chủ đầu tư không thực hiện giảm tiết kiệm giá gói thầu đến giá trị tối thiểu theo quy định của PVN đối với các gói thầu chỉ định thầu các nhà thầu trong ngành dẫn đến ký hợp đồng và thanh quyết toán sai tăng số tiền 11.234.518.000 đồng.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu PVN phải tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm trên.

Ngoài việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau có nhiều vi phạm như trên, trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Dragon Tower, Dự án đầu tư công trình mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi và Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở của chi nhánh PVGas D và PVGas S tại Vũng Tàu, PVN và PV GAS cũng có nhiều vi phạm tương tự.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Quán Anh - Thuý Hà