Tiếp đến là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy  với số nợ hơn 177,5 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội với số nợ thuế 138,2 tỉ đồng.....

Về danh sách người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất có: Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà, Công ty TNHH Đá quý thế giới...

leftcenterrightdel
Theo Cục Thuế Hà Nội, có 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu với số tiền 638,4 tỉ đồng. 

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, tổng số tiền nợ thuế của những người nộp thuế này là hơn 6,3 nghìn tỉ đồng. Trong đó, 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu là hơn 5,7 nghìn tỉ đồng và 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu với số tiền 638,4 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, đây là các trường hợp Cục Thuế đã công khai nợ thuế năm trước và đến thời điểm hiện tại vẫn còn nợ thuế. Danh sách được đăng tải trên Website Cục thuế TP Hà Nội.

Bên cạnh việc đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế.

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành của thành phố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ngoài ra, với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ đối với người nộp thuế theo quy định.

 Cục Thuế Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo cơ quan Thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành. 

Nguyễn Anh