Ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã kí quyết định số 2075/QĐ-XPVPHC xử phạt VPHC đối với Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, trụ sở tại 11A Cô Giang, phường 9, Đà Lạt, chủ đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và Nhà máy chế biến sữa Dalatmilk tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt bị xử phạt VPHC về các hành vi: Xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép, với lưu lượng xả 111m3/ngày đêm; Không thực hiện biện pháp chống thấm tại các hồ chứa nước thải chăn nuôi, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 20 và khoản 1, Điều 23, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ,

leftcenterrightdel
Quyết định số 2075/QĐ-XPVPHC xử phạt VPHC đối với Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt không xây dựng hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi tại 3 trại chăn nuôi như cam kết tại Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 10, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm là 328 triệu đồng.

Quyết định số 2075/QĐ-XPVPHC buộc Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt phải xây dựng hoàn thành hệ thống xử lí nước thải để thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi của các trại chăn nuôi trước ngày 31/12. 

H.V