leftcenterrightdel
 Sau nhiều năm đầu tư vào dự án Happy Land, công ty GDI vẫn chưa thu hồi được số vốn đầu tư. 

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI) thành lập vào năm 2007 gồm 3 cổ đông sáng lập là: Công ty Dệt May Gia Định, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 và Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông. Lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản.

Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An (công ty Phú An) là thành viên của Tập đoàn Khang Thông mời gọi đầu tư tài chính vào dự án Happy Land đang triển khai tại địa bàn tỉnh Long An.

Ngày 16/11/2015 ông Nguyễn Thế Hoàng với tư cách là Trưởng Tiểu ban Tài chính đã ký Nghị Quyết số 02/2015/NQ/GDI-TBTC phê duyệt chủ trương tham gia hợp tác đầu tư tài chính ngắn hạn vào công ty Phú An với số tiền 100 tỉ đồng, thời hạn hợp tác là 3 tháng với tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất và 20.200.00 cổ phần của công ty cổ phần đầu tư Khang Thông.

Ngày 18/11/2015 Công ty GDI ký kết hợp đồng đầu tư tài chính ngắn hạn số 08/HĐĐTTC-GDI-NIDECO với công ty Phú An số tiền 100 tỉ đồng vào dự án nêu trên.  

Sau đó, nhiều thành viên HĐQT Công ty GDI đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc ký kết hợp đồng đầu tư tài chính nêu trên khi không thông qua HĐQT.

Ngày 25/12/2015, ông Nguyễn Thế Hoàng – Chủ tịch HĐQT, ông Hà Viết Thanh – Tổng giám đốc và ông Phạm Hữu Cơ (thành viên HĐQT nhận ủy quyền) đã có Báo cáo số 02/2015/BTT/HĐQT về Hợp đồng đầu tư tài chính nêu trên đã thừa nhận có sự thiếu sót khi quyết định ký kết hợp đồng mà chưa thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị.

Cũng tại Báo cáo nêu trên, để hợp đồng tiếp tục được thực hiện, ông Nguyễn Thế Hoàng – Chủ tịch HĐQT, ông Hà Viết Thanh – Tổng giám đốc và ông Phạm Hữu Cơ đã thừa nhận sai sót trước HĐQT, đồng thời nếu có tổn thất tài chính xảy ra thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty (với tỉ lệ ông Hoàng 50%, ông Thanh 30%, ông Cơ 20%).

Ngày 25/1/2016, ông Nguyễn Thế Hoàng thay mặt HĐQT Công ty GDI ban hành Nghị Quyết số 01/2016/NQ/GDI/HĐQT/NK2 đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp đồng đầu tư tài chính ngắn hạn tối đa 100 tỉ đồng vào dự án Happy Land và cam kết nếu có tổn thất xảy ra thì ông Nguyễn Thế Hoàng, Hà Viết Thanh, Phạm Hữu Cơ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài chính cho Công ty theo tỉ lệ nêu trên.

Dự án Happy Land sau đó dính nhiều sai phạm, chậm triển khai và không đi vào hoạt động dẫn đến số tiền đầu tư 100 tỉ đồng đến nay Công ty GDI vẫn chưa thu hồi được.

Sau hơn 4 năm đầu tư và không thu hồi được số tiền nêu trên, các cổ đông Công ty GDI hết sức bức xúc vì trước đó đã từng chỉ ra nhiều sai phạm trong việc ký kết hợp đồng đầu tư tài chính vào dự án Happy Land nhưng Chủ tịch HĐQT vẫn “phớt lờ” để dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Cổ đông đề nghị ông Nguyễn Thế Hoàng, Hà Viết Thanh, Phạm Hữu Cơ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty GDI theo như đã cam kết. Đồng thời nhanh chóng tổ chức Đại hội cổ đông theo Luật định khi suốt 4 năm qua không tổ chức Đại hội.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Phong