Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) có nhiều  doanh nghiệp bị cơ quan Hải quan ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

leftcenterrightdel
Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị rà soát các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế để đề nghị tạm hoãn xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, việc phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền là Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an để thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân người nộp thuế là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế nhằm thu hồi nợ thuế thực hiện chưa hiệu quả.

Do đó, để đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục thực hiện đúng quy định tại Điều 66 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Cụ thể, rà soát lại các trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan Hải quan ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và xác định chính xác các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (các khoản nợ liên quan đến hoạt động XNK) thì có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đề nghị được phối hợp thực hiện việc tạm dừng xuất cảnh cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Hải quan.

 Điều 66 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

Người nộp thuế trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về XNC.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý XNC về cá nhân, người nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

 

Nguyễn Anh