Ngày 15/10, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục ĐBVN có đề nghị như sau.

Thứ nhất: Tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú thuộc Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT đúng 14h00 ngày 20/10/2020. 

Thứ 2: Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm: Thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc Dự án; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí;  Báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục ĐBVN (qua Vụ Tài chính)...

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng còn thời hạn sử dụng tại Trạm thu phí thuộc Dự án, Tổng cục ĐBVN đề nghị Doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn trả cho khách hàng như sau: Đối với Vé tháng: Số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia 30 ngày nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 20/10/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng còn hạn sử dụng tại các Trạm thu phí thuộc Dự án, đề nghị Doanh nghiệp dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 10 năm 2020 của Dự án.

Vũ Cảnh