Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-SGTVT ngày 06/3/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh mục QL kết cấu hạ tầng giao thông;

Căn cứ Văn bản số 5060/SGTVT-QLKCHTGT ngày 19/9/2023 của Sở GTVT Hà Nội về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 782/TB-SGTVT ngày 25/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội thông báo tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Quận Long Biên, Hà Nội, cụ thể như sau:

- Cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Đàm Quang Trung (hướng Cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5) rẽ trái vào đường Cổ Linh để đi đê Long Biên Xuân Quan. Các phương tiện đi theo hướng : đi thẳng qua nút trên đường Đàm Quang Trung, quay đầu tại nút đèn trên đường Đàm Quang Trung (giao với ngõ 163 Tư Đình), sau đó rẽ phải liên tục vào đường Cổ Linh.

- Cấm các phương tiện rẽ trái từ  đường Đàm Quang Trung (hướng Quốc lộ 5 đi Cầu Vĩnh Tuy) rẽ trái vào đường Cổ Linh để đi Thạch Bàn. Các phương tiện đi theo hướng : từ Đàm Quang Trung rẽ phải liên tục vào đường Cổ Linh, và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh (trước ngõ 64), đi thẳng qua nút để đi hướng Thạch Bàn.

Thời gian tổ chức thực hiện việc phân luồng giao thông trên bắt đầu từ ngày 23/9/2023.

leftcenterrightdel
 Giao thông trên địa bàn TP Hà Nội sau giờ cao điểm. Ảnh: Quang Minh

Để thực hiện tốt việc tổ chức phân luồng giao thông, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông:

Tiếp tục thực hiện công tác duy tu hệ thống an toàn giao thông tại khu vực nút giao bao gồm: biển báo hiệu đường bộ, sơn kẻ đường… theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Yêu cầu Thanh tra Sở GTVT Hà Nội:

Bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án tổ chức giao thông; Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố Hà Nội:

Phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ. Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị UBND Quận Long Biên:

Chỉ đạo lực lượng Công an Quận, chính quyền địa phương bố trí lực lương phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Cảnh sát giao thông Thành phố Hà Nội và các bên có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực nút giao.

Văn phòng Ban ATGT Thành phố Hà Nội thực hiện:

Thông báo nội dung tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện lưu thông qua khu vực nút giao.                                    

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo nội dung tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung quận Long Biên, Thành phố Hà Nội để các Phòng, ban và các đơn vị có chức năng liên quan làm căn cứ triển khai đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông./.

Hữu Hoa