Theo thông báo điều chỉnh của liên Bộ Tài chính - Công Thương, tại kỳ điều chỉnh này, mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vẫn được giữ nguyên.

Trong đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON 92 là 1.932 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.673 đồng/lít). Với xăng RON 95 là 1.171 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 825 đồng/lít).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định.

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn mức giá 16.272 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít.

Giá các sản phẩm dầu diesel 0.05S, dầu hỏa, dầu mazut lần lượt không cao hơn 14.909 đồng/lít, 14.185 đồng/lít và 13.275 đồng/kg.

Đây là lần thứ 2 mức giá được giữ nguyên, sau 5 kỳ giảm liên tiếp. Ở kỳ điều chỉnh trước Tết Nguyên Đán giá xăng cũng được giữ nguyên nhằm bình ổn giá cả tiêu dùng.

 

Nguyễn Lê