leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu tiếp tục giảm tại kỳ điều hành ngày hôm nay.

Kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu có xu hướng giảm nhẹ (riêng dầu mazut tăng), để hỗ trợ cho đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu để tiếp tục giảm giá các mặt hàng xăng dầu và giữ ổn định giá đối với mặt hàng dầu mazut (mặt hàng có biến động tăng so với kỳ điều hành trước).

Theo đó, về trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít),  xăng RON 95 ở mức 750  đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 450 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (như kỳ trước) và dầu mazut ở mức 716 đồng/kg (kỳ trước là 787 đồng/kg).

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.725 đồng/lít (giảm 904 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) và thấp hơn xăng RON 95-III 945 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 24.669 đồng/lít (giảm 939 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 22.908 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa là 23.320 đồng/lít (giảm 1.213 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), còn giá dầu mazut 180CST 3.5S là 16.548 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, thời gian thực hiện trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 11/8/2022.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 11/8/2022.

 

 

 


Nguyễn Anh