leftcenterrightdel
 Thông báo số 107/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Thông báo số 107/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh tại buổi họp nghe báo cáo về dự án Trung tâm thương mại Thái Dương, tại Phường 3, TP Vũng Tàu.

Theo đó, ngày 8/3/2023, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương.

Tham dự buổi họp có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương; Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và UBND TP Vũng Tàu.

leftcenterrightdel
 Khu đất liên quan đến dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương suốt nhiều năm không triển khai do vướng mắc, tồn tại. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các vấn đề liên quan đến dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương (công văn số 1250/SKHĐT-ĐT ngày 12/5/2022); Ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND TP Vũng Tàu rà soát lại các vấn đề liên quan đến dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương tại Phường 3, TP Vũng Tàu.

Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát mục tiêu đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nguyên nhân chậm triển khai thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và của các cơ quan Nhà nước; Sự phù hợp quy định pháp luật của việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

Sở Xây dựng rà soát cơ sở pháp lý về việc trình UBND tỉnh cho phép chuyển đổi công năng của dự án từ quy hoạch thương mại dịch vụ sang quy hoạch đất ở, dịch vụ thương mại, văn phòng làm việc để đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Thái Dương tại Phường 3, TP Vũng Tàu.

UBND TP Vũng Tàu rà soát nguồn gốc sử dụng đất; Quá trình quản lý, thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 21 trường hợp sử dụng nhà đất, nhà (kios) có nguồn gốc do UBND Phường 3 giao quyền sử dụng; Phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung của 2 trường hợp (bà Trần Thị Hương và bà Nguyễn Thị Miều) để thực hiện bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án.

Cục Thuế tỉnh rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư; Nguyên nhân chủ đầu tư dự án chậm nộp tiền thuê đất thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp hay do quy trình xử lý thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước.

Tất cả các rà soát trên có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/4/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu trên; Rà soát lại việc xử lý thủ tục đất đai của dự án đã làm đúng theo quy trình và quy định hay chưa; Dự án đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không; Các nguyên nhân khách quan, chủ quan về việc chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp; Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 10/4/2023.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải căn cứ quy định của pháp luật liên quan để báo cáo đầy đủ, cụ thể các nội dung được yêu cầu; Trong đó khẳng định lỗi nào thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước; Lỗi nào thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và phương án xử lý cụ thể, đảm bảo theo đúng quy định.

Mai Phong