Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 14.924,312 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 12.505,572 tỉ đồng; kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 2.418,739 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra đôn đốc các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Số vốn đã được tỉnh Thanh Hóa phân bổ, giao kế hoạch là 14.894,418 tỉ đồng, bằng 99,8% kế hoạch cho 296 chương trình, nhiệm vụ và dự án (trong đó phân bổ cho 93 dự án đã hoàn thành, bao gồm 35 dự án đã hoàn thành có quyết toán và 58 dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt; 120 dự án chuyển tiếp; 65 dự án khởi công mới; 18 dự án chuẩn bị đầu tư).

Tính đến ngày 25/11/2023, giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) được 9.181 tỉ đồng, bằng 61,5% kế hoạch. Nếu chỉ tính riêng kế hoạch năm 2023 (không bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) thì tỉ lệ giải ngân đạt 65,1% kế hoạch, tương đương so với tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 của cả nước.

Bên cạnh những nguồn vốn, chương trình, dự án giải ngân chậm, làm giảm tỉ lệ giải ngân của tỉnh, nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 có nhiều đơn vị, chủ đầu tư đã nỗ lực, cố gắng; đến nay đã giải ngân vốn đạt từ 90% kế hoạch trở lên, góp phần quan trọng vào kết quả tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra đôn đốc các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua rà soát và theo dõi, đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự báo số vốn còn dư, không có khả năng giải ngân là 2.024,2 tỉ đồng (bao gồm: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 338,9 tỉ đồng, vốn nước ngoài 238,52 tỉ đồng, vốn NSTW đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn, Quảng Xương - Tĩnh Gia (BOT) 979,316 tỉ đồng, vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 97,417 tỉ đồng; chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý để thực hiện ghi thu - ghi chi 344,372 tỉ đồng; vay lại 25,723 tỉ đồng, chiếm 13,5% tổng nguồn của cả tỉnh).

Dự kiến trong khoảng thời gian tới, đến 31/12/2023 số vốn có khả năng giải ngân là 12.900 tỉ đồng, đạt khoảng 86,5%. Nếu chỉ tính riêng kế hoạch năm 2023 thì khả năng giải ngân đạt khoảng 92% kế hoạch.

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, nhiệm vụ giải ngân tháng còn lại của năm 2023 là rất lớn, với số vốn phải giải ngân là 5.742 tỉ đồng. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra với phương châm thần tốc, quyết liệt, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tất cả các cấp, các ngành và các chủ đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ rõ nguyên nhân chậm ở từng dự án, từng khâu trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý, tháo gỡ kịp thời./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh