Dự án do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia) làm chủ đầu tư trên khu đất tại Tiểu khu 245 thuộc xã Sơn Trạch (nay là thị trấn Phong Nha) huyện Bố Trạch để bảo tồn và phát triển những loài động vật trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và một số tỉnh khu vực miền Trung.

Qua thanh tra việc lập, triển khai dự án cho thấy, chủ đầu tư đã vi phạm về điều kiện khởi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 khi cho nhà thầu triển khai các công trình (gói thầu số 1 và số 2) mặc dù mặt bằng xây dựng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Công ty TNHH Kiến trúc H&T quá trình thực hiện tư vấn thiết kế, lập tổng dự toán đã áp dụng sai định mức làm tăng giá gói thầu dẫn đến các đơn vị thi công được hưởng số tiền không đúng giá trị thực của khối lượng theo hợp đồng hơn 159 triệu đồng. Công ty TNHH Vạn Thành hưởng không đúng số tiền trên 20 triệu đồng; Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Minh Hoàng hưởng không đúng số tiền trên 138 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (ảnh nhỏ) có nhiều sai phạm trong việc lập, triển khai thực hiện dự án. 

Khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý Vườn Quốc gia. Trách nhiệm trực tiếp là ông Lê Thanh Tịnh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Vườn (nay là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới); Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc H&T, cán bộ thẩm định của Sở Xây dựng, cán bộ tư vấn giám sát thuộc Viện Quy hoạch - Sở Xây dựng và cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia.

Về quy trình giao đất, giao rừng tại Tiểu khu 245, Ban Quản lý Vườn thực hiện không đúng quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2003, sau này là khoản 1 Điều 173 Luật Đất đai năm 2013 khi không đăng ký đất đai và làm các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi các GCNQSDĐ đã cấp cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha. Hàng năm, Ban Quản lý Vườn không thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, không có văn bản đề nghị đưa diện tích đất rừng tại Tiểu khu 245 vào diện tích rừng do Ban Quản lý Vườn quản lý là chưa thực hiện trách nhiệm của chủ rừng quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và khoản 4 Điều 34 Luật Lâm nghiệp năm 2017. Các khuyết điểm trên thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia các thời kỳ từ năm 2002 đến tháng 2/2020.

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Tiểu khu 245, việc Hạt Kiểm lâm thuộc Ban Quản lý Vườn không xây dựng phương án bảo vệ rừng tại tiểu khu 245 là không thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng được quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Khuyết điểm trên trách nhiệm thuộc về Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia, trong đó trách nhiệm trực tiếp thuộc về Hạt trưởng và Giám đốc Vườn Quốc gia từ năm 2002 đến 2020.

Năm 2015, UBND xã Sơn Trạch xác nhận về việc đo vẽ phù hợp với thực trạng rừng tại Tiểu khu 245 là rừng đặc dụng thuộc Ban Quản lý Vườn quản lý và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 24/11/2015; nhưng năm 2016 khi thực hiện thống kê, kiểm kê rừng lại xác định rừng tại Tiểu khu 245 quy hoạch rừng sản xuất do UBND xã quản lý dẫn đến việc cấp kinh phí quản lý và bảo vệ rừng từ năm 2017 đến 2020 tại Tiểu khu 245 sai đối tượng. Tuy nhiên, năm 2017 và 2018, UBND xã Sơn Trạch đã lập phương án khoán bảo vệ rừng tự nhiên tại Tiểu khu 245; nên không xuất toán số tiền UBND xã Sơn Trạch đã thanh toán cho các hộ nhận khoán 80 triệu đồng. Năm 2019 và 2020, do chưa xác định được chủ quản lý rừng tại Tiểu khu 245, UBND xã Sơn Trạch chỉ phối hợp với kiểm lâm địa bàn để quản lý rừng mà không lập phương án bảo vệ rừng tại Tiểu khu 245, không hợp đồng bảo vệ rừng nên không sử dụng kinh phí bảo vệ rừng được cấp, do đó phải thu hồi vào ngân sách Nhà nước. Các khuyết điểm trên thuộc trách nhiệm của UBND xã Sơn Trạch, trực tiếp là Chủ tịch UBND xã thời kỳ từ năm 2011 đến 2018.

Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ thẩm quyền về phân cấp quản lý cán bộ để chỉ đạo kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm được chỉ ra. Đồng thời về kinh tế, yêu cầu khi nghiệm thu quyết toán công trình phải giảm trừ vào ngân sách số tiền mà các công ty xây lắp được hưởng không đúng...

Hoài Thu