leftcenterrightdel

Công trình 78 đường Hồng Bàng được quận Hồng Bàng cấp phép không tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.
 
Qua phản ánh của người dân tới tòa soạn Pháp luật Plus về công trình số 78 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu xây dựng không đúng nội dung Giấy phép xây dựng có thời hạn số 74/GPCTH ngày 01/7/2016 do UBND quận Hồng Bàng cấp cho bà Nguyễn Thị Trường Vân.
 
Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã phát hiện việc cấp phép của UBND quận Hồng Bàng còn mắc một số vấn đề tồn tại chưa tuân theo các quy định của pháp luật.
 
Cụ thể, đối chiếu với quy định tại Quyết định 941/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng thì Giấy phép xây dựng có thời hạn số 74/GPCTH ngày 01/7/2016 do UBND quận Hồng Bàng cấp cho bà Nguyễn Thị Trường Vân quy mô 2 tầng + 1 tầng lửng là chưa phù hợp.
 
Vì theo Điều 4 tại Quyết định 941/2014/QĐ-UBND quy định đối với Giấy phép xây dựng tạm, quy mô công trình tối đa 02 tầng với chiều cao 8m (không được phép xây dựng tầng hầm, nửa hầm), được phép xây dựng mái chống nóng chiều cao đỉnh mái không quá 1,5m.
 
leftcenterrightdel

Văn bản của UBND TP Hải Phòng gửi Sở Xây Dựng, UBND quận Hồng Bàng.
 
Theo ý kiến đại diện UBND quận Hồng Bàng, hiện nay UBND quận áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 04-10:2015/BXD. Nhưng tại trang 4 của Quy chuẩn có ghi Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 25/4/2015 của Bộ Xây dựng và hiện nay Thông tư này chưa ban hành. 
 
Như vậy, việc áp dụng QCVN 04-10:2015/BXD là chưa đúng các quy định về cấp phép xây dựng hiện nay.
 
Việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn số 74/GPCTH của UBND quận Hồng Bàng cũng không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai khi không có bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về Quyền sử dụng đất mà chỉ có Biên bản thẩm tra hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất.
 
Sơ họa mặt bằng sử dụng đất; Biên bản xác định địa giới, mốc giới thửa đất có xác nhận của UBND phường Sở Dầu.
 
Dù đã được xem xét cấp Giấy phép xây dựng nhưng Chủ đầu tư vẫn cố tình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng.
 
Cụ thể, diện tích cấp tầng 1 là 235,4m2, diện tích thi công thực tế là 300m2 và xây thành ngôi nhà 3 tầng.
 
Đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư mới chỉ tự giác tháo dỡ một phần vi phạm.
 
leftcenterrightdel

Văn bản của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hải Phòng.
 
UBND TP Hải Phòng vẫn rất cương quyết trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) tại công trình này.
 
UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc việc xử lý vi phạm TTXD của công trình nêu trên, trường hợp UBND quận Hồng Bàng không xử lý, đề xuất các biện pháp giải quyết, báo cáo thành UBND thành phố.
 
Việc UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu UBND quận Hồng Bàng rút kinh nghiệm trong công tác cấp phép không đúng quy định của UBND quận Hồng Bàng là một bài học để quận Hồng Bàng và các quận, huyện khác trên địa bàn TP Hải Phòng rút kinh nghiệm và thực hiện đúng các quy định pháp luật trong công tác cấp Giấy phép xây dựng của mình.
 
Theo Mộc Miên/ Pháp luật Plus