Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2018 đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất một số kiến nghị của Nhà trường trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phát biểu ý kiến góp ý, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường; đồng thời, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao đã thông tin, trả lời về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp giữa Nhà trường và các đơn vị trong thời gian qua. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao và toàn ngành KSND quan tâm.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trả lời, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Nhà trường về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng như việc đào tạo văn bằng 2 ngành Luật, việc xây dựng Đề án mở mã ngành sau đại học, việc sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại học, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm sát; về công tác tổ chức cán bộ cũng như công tác bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, đối với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thì điều quan trọng nhất chính là phải làm thật tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành KSND và các sinh viên. Để làm được điều này thì Nhà trường cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn giữa lý luận với thực tiễn của ngành KSND.

Bên cạnh đó, Nhà trường cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường sự phối hợp với các đơn vị liên quan, VKSND các địa phương. Mặt khác, Nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là chất lượng đội ngũ giảng viên để họ thực sự là những người thầy trong việc đào tạo nghề Kiểm sát.

Đặc biệt, Nhà trường cần quan tâm, coi trọng việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các giáo trình, tài liệu phục giảng dạy, học tập trong đó phải thường xuyên cập nhật những nội dung mới của pháp luật, luật nhất là các đạo luật về tư pháp. Ngoài ra, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng phải tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết để giúp cho Nhà trường ổn định và phát triển hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc 

Văn Tình