leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 9/1 (ảnh: VPQH cung cấp).

Điều hành biểu quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược đã được tiếp thu đầy đủ, hồ sơ tài liệu đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội. 

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%. Như vậy, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Trước đó, vào sáng 5/1, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày báo cáo trước Quốc hội về nội dung này. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày báo cáo thẩm tra và bày tỏ sự nhất trí cơ bản đối với Báo cáo của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo Quốc hội tiến hành biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Nghị quyết của Quốc hội được thông qua cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định tại Nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Cùng với đó, việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 268 về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Quốc hội cũng cho phép gia hạn việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

Vũ Cảnh