leftcenterrightdel
 Văn bản hủy kết quả công chức của UBND TP Hải Phòng.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng huỷ kết quả trúng tuyển công chức đối với 4 trường hợp là bà Phạm Thu Hương (SN 1994), dự tuyển vào vị trí Quản lý dược, mỹ phẩm tại Phòng Y tế thuộc UBND huyện An Lão, do không hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức theo quy định.

Huỷ kết quả thi công chức đối với bà Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 1991), dự tuyển vào vị trí Thông tin truyền thông về kế hoạch hoá gia đình tại Phòng Dân số truyền thông, thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Bà Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1990) dự tuyển vào vị trí Thông tin truyền thông về du lịch tại Phòng Quy hoạch - Kế hoạch và Phát triển du lịch thuộc Sở Du lịch về hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

Bà Vũ Thị Quy (SN 1994) dự tuyển vào vị trí Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng, quản lý dân số, kế hoạch hoá gia đình, quản lý bảo hiểm y tế tại Phòng Y tế thuộc UBND quận Đồ Sơn về hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Nội vụ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ thi tuyển dụng tiếp theo đối với các trường hợp có hành vi nói trên.

Khánh An