Mở đầu phiên họp về công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

leftcenterrightdel
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên, trong đó gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ (giảm 1 Phó Thủ tướng so với Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021);

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử.

Cùng với đó, có 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Kết quả biểu quyết.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bằng 95,99%; số đại biểu tán thành là 479 bằng 95,99%.

Như vậy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Vũ Cảnh