Tham gia đoàn công tác có các đồng chí thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía Ban cán sự đảng VKSND tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao và thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc kiểm tra năm 2018 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huy Ngọc, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra năm 2018 về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban cán sự đảng VKSND tối cao. Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn; các Phó Trưởng đoàn gồm các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quyết định cũng nêu rõ, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ban hành kèm theo Quyết định số 173-QĐ/TW ngày 8/7/2008 của Bộ Chính trị), báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng VKSND tối cao (gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tổng hợp) trình Bộ Chính trị trong Quý IV/2018.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã đề cập cụ thể về nội dung cũng như thời gian thực hiện kiểm tra. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban cán sự đảng VKSND tối cao nhằm đánh giá, làm rõ những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra cũng nhằm làm rõ được việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, đánh giá, nhận diện được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Mặt khác, việc kiểm tra cũng nhằm làm rõ những kết quả trong việc thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như kết quả thực hiện Kế hoạch số 04 ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất chính là tinh thần đề cao việc tự kiểm tra, tự soi, tự sửa với mục đích cuối cùng là góp phần giúp cho tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao luôn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 nên thời gian qua đã luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, VKSND tối cao sẽ phối hợp tốt với Đoàn để việc kiểm tra tại một số đơn vị được triển khai theo đúng nội dung kế hoạch và thời gian đề ra.

leftcenterrightdel
 

 Văn Tình