leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại đợt 2 của Kỳ họp Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri, Nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi. Vì vậy, tại Phiên họp thứ 34 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung. Cụ thể:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến 8 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Cho ý kiến 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là 11 dự án luật, nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7. Các nội dung được chuẩn bị tương đối tốt, hồ sơ, tài liệu trình đầy đủ, chất lượng, cho thấy tinh thần tích cực, chủ động của các cơ quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý các nội dung ý kiến đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận vừa qua.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp.

leftcenterrightdel
  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra bám sát kết luận, khẩn trương phối hợp với cơ quan hữu quan hoàn chỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, sớm gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, bảo đảm đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu trước khi biểu quyết thông qua.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, là: dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội xem xét, bố trí cụ thể trong chương trình đợt 2 của Kỳ họp để báo cáo Quốc hội quyết định việc điều chỉnh chương trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đã xem xét 3 nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xem xét Tờ trình số 173 ngày 23/4/2024 của Chính phủ về điều chỉnh Nghị quyết số 273 ngày 11/7/2022 của UBTVQH về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở tờ trình, báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Ủy ban của Quốc hội chủ trì nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tập trung cao độ để tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của các dự thảo luật, nghị quyết để bảo đảm chất lượng cao nhất khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV có khối lượng nội dung về công tác lập pháp rất nhiều, nhiều nhất tại một Kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan tập trung, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để Kỳ họp thành công tốt đẹp…

Diên Hồng